W programie badań przesiewowych raka jelita grubego mogą wziąć udział:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
  • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  • osoby  w wieku 25-49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego to kolonoskopia i wykrywanie krwi utajonej w kale.

Badanie kału na krew utajoną to nieinwazyjny test pomocny we wczesnym wykrywaniu zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego.

Dodatni wynik testu na krew utajoną w kale świadczy o krwawieniu w przewodzie pokarmowym. Ustalenie przyczyn krwawienia wymaga wykonania innych badań, przede wszystkim badania kolonoskopowego.

Ujemny wynik testu na krew utajoną w kale nie wyklucza obecności zmian chorobowych w obrębie przewodu pokarmowego, gdyż krwawienia z polipów i guzów nowotworowych mają charakter okresowy. 

Najważniejszym badaniem przesiewowym i diagnostycznym raka jelita grubego jest kolonoskopia, która od 50 r.ż. należy wykonywać profilaktycznie raz na 10 lat.